Dermatolog

Zabieg usunięcia znamienia musi być poprzedzony konsultacją dermatologiczną

Każdy zabieg jest poprzedzony konsultacją dermatologiczną , na której odbywa się rozpoznanie danej zmiany skórnej i dobranie odpowiedniej metody jej usunięcia. Metody dobierane są indywidualnie w zależności od rodzaju zmiany i predyspozycji pacjenta.

Konsultacja dermatologa 150 zł

Badanie histopatologiczne

Lekarz dermatolog w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru zmiany skórnej zleca badanie histopatologiczne


W celu rozpoznania i oceny charakteru procesu chorobowego zleca się badanie histopatologiczne usuniętej zmiany. Wykonywane jest ono na zlecenie lekarza. Badanie histopatologiczne materiału tkankowego ma duże znaczenie w rozpoznaniu postępu leczenia. Przedmiotem badania jest usunięte chirurgicznie znamię i pobrane wycinki tkankowe poddawane są obróbce histopatologicznej umożliwiającej badanie.

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE próbki pobranej od pacjenta 100 zł

USUWANIE ZNAMION

Konsultacja dermatologiczna
Każdy zabieg jest poprzedzony konsultacją dermatologiczną...

Wybór metody
Obecnie na w medycynie estetycznej istnieje wiele sposobów usuwania znamion...

Laserowe usuwanie znamion
Laser co2 jest szybką i skuteczną metodą usuwania zmian skórnych...

Badanie histopatologiczne
W celu rozpoznania charakteru zmiany lekarz zleca badanie histopatologiczne...